ANALIZE LA CEREALE SI PLANTE TEHNICE

ANALIZE LA CEREALE SI PLANTE TEHNICE

Analize la cereale si plante tehnice

Stimate client,

Prin prezenta, SRAC CERT SRL vă informeaza asupra aspectelor legate analizarea probelor
de cereale şi plante tehnice.

Având în vedere adresa autorităţii competente transmisa organismelor de inspectie si
certificare, s-a constatat că în ultimii ani, pe piaţa comunitară au fost identificate în diferite
loturi de produse ecologice, în special de cereale şi plante tehnice, substanţe nepermise
utilizate în sistemul de agricultură ecologică.
Pentru a preîntâmpina repetărea acestor situaţii, s-a prevazut obligativitatea organismelor
de inspecţie şi certificare aprobate de către M.A.D.R., de a solicita laboratoarelor
subcontractate efectuarea de analize in vederea depistarii si a urmatoarelor substante:
glifosat, mepiquat, procymidon, pirimiphos- methyl, imidacloprid, clormequat,
chlordane, chlorfenvinphos, dicofol.

Obligativitatea se refera la verificarea existentei acestor substante in cazul operatorilor cu
grad de risc crescut, a celor care au avut contaminari anterioare si in cazul operatorilor care
comercializeaza produsele respective.

Avand in vedere includerea obligativitatii efectuarii analizelor in vederea depistarii si acestor
substante, va informam ca aceste analize implică costuri suplimentare ce vor fi achitate de
către beneficiarul acordului de certificare.

Pentru informatii detaliate, nu ezitati sa ne contactati.