sraceco

Author Archive

Ordonanta pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

In sedinta de Guvern din data de 30 august 2021 a fost adoptata Ordonanta pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completarile si modificarile ulterioare. Prezentul act normativ creeaza cadrul juridic necesar pentru aplicarea noilor reglementari europene, in principal Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European si al Consiliului, privind productia ecologica si […]

Read More

Reguli privind separarea produselor ecologice (depozitarea produselor / comercializarea in magazine)

Operatorii din sistemul de agricultura ecologica trebuie sa respecte anumite reguli privind separarea produselor provenite din agricultura ecologica, reguli impuse de legislatia comunitara (Regulamentul (CE) 889/2008, Articolul 35 – Depozitarea produselor), Regulamentul 1169/2011, Art. 7 – Practici corecte de informare si legislatia nationala (Ordinul 895/2016, Articolul 19 – Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultura ecologica). […]

Read More

Inregistrarea in agricultura ecologica

Inregistrarea activitatilor de productie,  procesare, import, export, depozitare, distribuire, comercializare in agricultura ecologica este reglementata prin Ordinul MADR nr. 1253/2013. Mai multe detalii: https://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/2020/ghid-inreg-operatori-in-AE-update-27.04.2020.pdf

Read More

Chestional LIVESEED – folosirea semintelor ecologice

Răspundeți chestionarului on-line si exprimați-vă opinia despre semințele ecologice/materiale de înmulțire vegetative și ameliorare a plantelor. Chestionarul este desfășurat în cadrul proiectului european LIVESEED (https://www.liveseed.eu/). Obiectivul proiectului este acela de a defini condiții echitabile ale pieței de semințe ecologice în Europa și de a îmbunătăți competitivitatea sectorului de producere și ameliorare a semințelor ecologice. Prin […]

Read More

Obligatiile operatorilor din sistemul de agricultura ecologica conform legislatiei nationale (Ordinul nr. 895/2016, cap. VIII)

Obligatii pe care trebuie sa le indepliniti in conformitate cu Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica. INFORMARE – vezi AICI

Read More

Certificare in domeniul agriculturii ecologice (AE)

DE CE CERTIFICARE? Pentru ca produsele alimentare sa poata fi vandute ca produse ecologice, acestea trebuie sa fie certificate de un Organism de Inspecție si Certificare (OIC) aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In lipsa certificatului, produsele nu pot fi comercializate cu referinte la „ecologic”; Certificarea garanteaza calitatea produsului ECO si se aplica tuturor […]

Read More

ANALIZE LA CEREALE SI PLANTE TEHNICE

Analize la cereale si plante tehnice Stimate client, Prin prezenta, SRAC CERT SRL vă informeaza asupra aspectelor legate analizarea probelor de cereale şi plante tehnice. Având în vedere adresa autorităţii competente transmisa organismelor de inspectie si certificare, s-a constatat că în ultimii ani, pe piaţa comunitară au fost identificate în diferite loturi de produse ecologice, […]

Read More