Informatii

Category Archive

Reguli privind separarea produselor ecologice (depozitarea produselor / comercializarea in magazine)

Operatorii din sistemul de agricultura ecologica trebuie sa respecte anumite reguli privind separarea produselor provenite din agricultura ecologica, reguli impuse de legislatia comunitara (Regulamentul (CE) 889/2008, Articolul 35 – Depozitarea produselor), Regulamentul 1169/2011, Art. 7 – Practici corecte de informare si legislatia nationala (Ordinul 895/2016, Articolul 19 – Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultura ecologica). […]

Articol Complet

Obligatiile operatorilor din sistemul de agricultura ecologica conform legislatiei nationale (Ordinul nr. 895/2016, cap. VIII)

Obligatii pe care trebuie sa le indepliniti in conformitate cu Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica. INFORMARE – vezi AICI

Articol Complet