Noul Regulament (UE) nr. 848/2018 privind productia ecologica intra in vigoare de la 01.01.2022

Noul Regulament (UE) nr. 848/2018 privind productia ecologica intra in vigoare de la 01.01.2022

Avand in vedere intrarea in vigoare de la 01.01.2022 a urmatoarelor acte normative:

  • REGULAMENTUL (UE) 848 / 30.05.2018 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si cu documentele delegate si de punere in aplicare, denumit in continuare Regulamentul (UE) 848/2018
  • REGULAMENTUL (UE) 625 / 15.05.2017 privind controalele oficiale si alte activitati oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislatiei privind alimentele si furajele, a normelor privind sanatatea si bunastarea animalelor, sanatatea plantelor si produsele de protectie a plantelor, precum si cu documentele delegate si de punere in aplicare, denumit in continuare Regulamentul  (UE) 625/2017
  • ORDONANTA DE GUVERN nr. 10 / 31.08.2021 privind modificarea si completarea  OUG nr. 34/2000 privind produsele ecologice
  • ORDINUL 312 / 06.12.2021 privind organizarea sistemului de control si certificare, de aprobare a organismelor de control si de supraveghere a activitatii acestora in agricultura ecologica si de  abrogare a  Ordinului 895/2016.

SRAC va asigura tranzitia acreditarii RENAR si aprobarii MADR la noile regulamente europene pana la 31.12.2021 astfel incat incepand din 01.01.2022 procesul de control si certificare se va realiza dupa Regulamentul (UE) 848/2018 si Regulamentul (UE) 625/2017 si se vor elibera certificate exclusiv fata de Regulamentul (UE) 848/2018.
Toate certificatele valide, eliberate in anul 2021 fata de Regulamentul (CE) 834/2007 isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea procesului de certificare anual in anul 2022, dar nu mai tarziu de 31.12.2022 cu conditia indeplinirii cerintelor de conformitate de catre operator.